Fillimi i muajit Rexhep simbolizon hyrjen e muajve te mëdhenj, gjegjësisht, si është e njohur ne popull, muajit e mëdhenj.

Dihet nga Muhamedi a.s se muaji Rexhep dhe Shaban, dy muajt para ramazanit, kane qene muaj ne te cilët Muhamedi a.s me se shumti ka agjëruar dhe ka ngritur nivelin e ibadetit, përveç ne ramazan, i cili ka qene kulminacioni.

E lus Allahun sikur e ka lutur Muhamedi a.s.

O Zot na e bën te bereqetshëm muajin Rexhep dhe Shaban, dhe na e mundëso ta mbërrijmë ramazanin.

Për hajr ju qoftë.
Xhamia Juaj
Wil

Uncategorized

Comments are disabled.