إصلاح النفس قبل إصلاح الغير

Përmirsimi i vetes, para se të tentosh të tjerët!

Drejtësia duhet ta kaloje mendjen,
e cila i drejton gjitha fuqitë shpirtërore.

Personi i cili nuk mundet ta permirsoje vetveten,
si do të përmirsojë të tjerët?

Sikur kandili që nuk e ndriçon veten,
si do t`i ndriçoje të tjerët?

Do të vijë koha kur nga Islami do të mbesin emra
Dhe nga Kur`ani do të mbesin letra.

Le ta edukojmë veten tonë,
duke bërë atë që nefsi më pak e do,

sikur agjerim, që djeg epsh
e sikur sabër, që denon hidherim

apo vrasja e kibrit,
duke e ledhatu nje jetimin.

Shumë nga ne, nuk e bëjmë dot këte,
ngase na mbyti përtacia

e përtacia e nderpret rrugën e shenjtërisë
besnikërisë dhe njerzisë

hero është ai që arrinë në shkallët
që nuk arrinë dot ç`do kush

se po të hypte aty çdo kush,
edhe heroi nuk do ishte askush

Shkallët e kënaqësisë shihen në fshehtësi
Hynia është urtësi dhe shenjtëri

Këtë e kupton cdo xhinn dhe njeri
Kur iu afrohet melekeve ne cilesi

Ne dunja ngasim aq sa kemi nevojë
Se fundi fundit njeriu ha veq me nje gojë

Edhe nje bahçe po ta kesh, edhe nje e kërkon
se barku i njeriut gjith dyfish don

Uncategorized

Comments are disabled.