SHQIPËRINË QË E DUAM

E dashura nënë Shqipëri,
Bijt e bijat tua edhe pse migruan,
Ty dhe dashurinë tënde nuk e harruan.

XHAMIA WIL DHE ANËTARET E SAJ JANË ATY,
SI ÇDO HERË

Uncategorized

Comments are disabled.