Në botën Islame por në veçanti tek shqiptarët është e njohur “sofra e bajramit”.
Këtë traditë e vazhdon xhamia Wil, që çdo bajram, fton xhematin dhe anëtaret e saj për një sofër të përbashkët.

Sofra bashkon, sofra ushqen, sofra është e rrumbullaket dhe ban që njerzit jo vetem të ulen karshi njëri tjetrit por edhe afër njëri tjetrit.

Ky është poashtu edhe synimi i xhamisë Wil.

Ju bëft mirë e Allahu ua ktheft me të mira, xhemat i dashur.

Ju uron xhamia juaj.
Wil

Aktivitetet e xhamise

Comments are disabled.