Fitrat për vitin 2019 janë CHF 15.- në person.
Fitrat mund të paguhen te sekretariati i xhamisë ose te personat e autorizuar Ali Ademi dhe Adem Rexhepi.
Lutje: mos bëni pagesat e fitrave përmes bankës. Informojeni sekretariatin në rast se e keni bërë pagesën përmes bankës.

Ju përshëndet
Xhamia Wil
Sekretariati

Njoftimet

Comments are disabled.