INFORMATE E DYTË ME RRADHË
SITUATA – CORONA VIRUS –

  • Ju njoftojmë se namazi I xhumase, nesër 13.3.2020 do të falet ne xhami në formë të shkurtuar
  • Namazi do të fillojë ora 12.34, pastaj mbas farzit xhumasë, bëhet menjehere duaja dhe leshohet xhamia.
  • Ligjerata e xhumase do te largohet, kurse hutbeja do mbahet vetem pjesa arabisht
  • Xhemati do të ndahet ne 3 grupe, dhe me hyrje ne vete.
  • Secila hyrje do te kete plakate me numrin perkatës, PSH, HYRJA 1, te çon ne xhami, hyrja 2-te çon në restorant dhe hyrja 3 te çon në katin e pare (galerinë nr 1.)
  • Në cdo hyrje do të ketë një list, ku regjistrohen emrat dhe adresat (sipas kërkeses së kantonit).
  • Luteni, merrni nga një fletë me vete nga shtëpia, me adresat e shenuara, vëndoni te tavolina e hyrjes përkatëse, që mos vonohemi shumë me shkrimin e emrave.
  • Gratë nuk marrin pjesë
  • Luteni të I ndjekni udhezimet kantonale, nëse jeni të sëmurë apo me simptome, qëndroni në shtepiat tuaja!

Ne mundohemi të bëjmë maksimumin, ju lutemi për mirekuptim.

Xhamia Wil

Uncategorized

Comments are disabled.